O projektu

Oddělení a identifikace samostatné divize velké společnosti IVAR CS, která podporuje mladé a talentované sportovce.

Podpora mladých a talentovaných sportovců je něco, co je pro značku IVAR CS velmi důležité. Na základě nastavené strategie jsme identifikovali a oddělili (nejen komunikací) samostatnou divizi s názvem IVAR CS Sport, která se tak naplno může věnovat právě tomuto poslání.